Pomiary geodezyjne Kozienice

Mapa

 

W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór usług z zakresu pomiarów geodezyjnych. Wszystkie prace wykonujemy za pomocą nowoczesnego sprzętu pomiarowego (także z wykorzystaniem technologii GPS), dlatego możesz być pewny, że każde zlecenie zrealizujemy z należytą biegłością i profesjonalizmem.

Przygotowujemy m.in.:

  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
  • podziały działek,
  • wznowienie granic nieruchomości,
  • modele ukształtowania terenu,
  • tyczenie budynków,
  • aktualizację pomiarów.

 

Jako doświadczone buro geodezyjne wykonujemy pomiary geodezyjne w Kozienicach i w całym regionie. Precyzyjne pomiary geodezyjne są nieodzownym elementem każdej inwestycji budowlanej. Pozwalają one na dokładne zaplanowanie i realizację projektów, a także na monitorowanie zmian zachodzących na terenie budowy. Pomiary geodezyjne to proces zbierania danych o kształcie, rozmiarze i położeniu obiektów na powierzchni Ziemi. Geodezja zajmuje się również analizą tych danych oraz ich wykorzystaniem w celu opracowania map, planów czy modeli numerycznych terenu. Nasza firma wykonuje pomiary geodezyjne z należytą stronnością zgodnie z najlepiej pojętą praktyką geodezyjną. Warto też wspomnieć, że świadczymy usługi w wielu lokalizacjach, np. wykonujemy pomiary geodezyjne w Dęblinie.

Znaczenie pomiarów geodezyjnych

Pomiary geodezyjne mają ogromne znaczenie dla szeroko pojętego planowania przestrzennego i realizacji inwestycji budowlanych. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne określenie granic działek, ustalenie wysokości budynków czy wyznaczenie linii zabudowy. Pomiary te są niezbędne również podczas projektowania dróg, mostów, tuneli czy sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. Ponadto pomiary geodezyjne pozwalają na monitorowanie zmian zachodzących na terenie budowy oraz kontrolę jakości wykonanych robót.

Jak dokonujemy pomiarów geodezyjnych w Kozienicach?

Aby dokonać pomiarów geodezyjnych, posługujemy się specjalistycznym sprzętem pomiarowym. W zależności od potrzeb i rodzaju pomiarów może to być teodolit, tachimetr, niwelator czy system GPS. Teodolit służy do precyzyjnego pomiaru kątów poziomych i pionowych, natomiast tachimetr umożliwia pomiar odległości oraz kątów. Niwelator jest używany do określania różnic wysokości między punktami, a nowoczesne systemy GPS pozwalają na szybki i dokładny pomiar współrzędnych geograficznych.

Dokumentacja geodezyjna

Po przeprowadzeniu pomiarów geodezyjnych sporządzamy dokumentację zawierającą wszystkie zebrane dane. Dokumentacja ta może obejmować mapy, plany, profile czy raporty. W zależności od celu pomiarów dokumentacja może być wykorzystana do opracowania projektów budowlanych, weryfikacji granic działek, sporządzenia ekspertyz czy analiz przestrzennych. Dokumentacja geodezyjna jest również niezbędna w procesie uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz kontroli jakości wykonanych robót. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług geodezyjnych. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.